Συζήτησή μεταξύ Μέλανδρου Γκανά, Μάριου Κωνσταντινίδη και Όμηρου Παναγίδη γύρω απο αυτοεκδόσεις και ζινς στη Κύπρο. Η απουσία του μέσου, η φωνή της υποκουλτούρας και η προοπτική του σήμερα. 26 Μαΐου 2018 → Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου